Treechloop

    Maastrichts Gezelligste!    

Historie


De Treechloop werd tot 2014 door de Stichting Zweitlanceurs georganiseerd. Vanaf 2015 zal dit hardloopevenement worden overgenomen door Atletiek Maastricht.

De Zweitlanceurs is een onafhankelijke hardloopgroep uit Maastricht. Een hardloopgroep waar iedereen welkom is die graag in groepsverband wil hardlopen.

Ongeveer 35 jaar geleden bestond de jeugdafdeling van Kimbria Atletiek voor een deel uit 7 à 8 jarige jongens en meisjes. Deze kinderen werden naar de trainingen en wedstrijden vergezeld door een of beide ouders. Tussen die ouders onderling en met de begeleiders van Kimbria Atletiek ontstond een band, die erin resulteerde dat het gezamenlijke vervoer en andersoortige activiteiten met elkaar geregeld werd. Wat weer tot gevolg had, dat er na afloop van de trainingen en wedstrijden nog enige tijd gezellig doorgebracht werd.

Het enige storende aan een dergelijke training of wedstrijd waren de lange wachttijden. Totdat iemand op het idee kwam om tijdens deze wachttijden zelf wat te gaan “bewegen”. Niet dat dit idee met groot enthousiasme werd begroet, want “bewegen” was toen nog geen gemeen-goed, maar toch begonnen enkele vrouwen een afstand hard te lopen. Overigens niet meer dan ongeveer 5 km. Na enige tijd werden ook de mannen overgehaald en gezamenlijk werd dan een stukje hardgelopen met daarna de gebruikelijke gezelligheid.
Op dat moment bestond de naam “de Zweitlanceurs” nog niet. Wel werd er een eerste aanzet gemaakt om enige structuur in de groep te brengen. Afgesproken werd, dat op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 10.00 uur gestart werd vanaf de parkeerplaats van sportpark Jekerdal aan de Mergelweg. Deze afspraak is nog steeds van kracht en mag als fundament beschouwd worden van wat later Stichting de Zweitlanceurs geworden is.

Treechloop parkoers in vliegende vaart

Runner’s World 2014


Vitrien 2012